ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΚΑΡΙΠΑΣ

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

Ανακοπή 632 ΚΠολΔ

E-mail Εκτύπωση PDF

Η σώρευση στο ίδιο δικόγραφο της ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής του άρθρ. 632 ΚΠολΔ και της ανακοπής του αρθρ. 933 ΚΠολΔ, με την οποία προτείνονται αντιρρήσεις που αφορούν την εκτελούμενη απαίτηση, δεν εμποδίζεται αν οι δύο ανακοπές υπάγονται στο ίδιο είδος διαδικασίας και η σύγχρονη εκδίκαση τούτων δεν επιφέρει σύγχυση [ΕφΑθ 2809/2007 (σημ. Ν. Κατηφόρης) ΕφΑΔ 6/2008, σελ. 715].

Αντικείμενο της δίκης της ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής [ΑΠ 1620/2008 (περιληπτικώς) Δίκη 2/2009, σελ. 193].

 

buy autocad 2008 lt lightroom 3 best price uk cheap adobe cs3 student buy painter cheap adobe indesign cs3 buy act premium 2009 buy rosetta stone german used how much does adobe photoshop cs5 cost buy dreamweaver 4 best price acrobat professional 9 buy visio 2003 professional buy corel painter 11 cheap best buy microsoft office 2010 professional best price symantec ghost 14 cost of indesign license le viagra en pharmacie comparatif cialis achat france viagra viagra temoignage vent de viagra france ou faire une commande de viagra en toute securite pharmacie en ligne cialis générique viagra générique indien ou trouver cialis prix cialis le vrai pas le générique sildenafil mg acheter pillule bleu viagra cialis inde acheter cialis paris ou trouver cialis france